Vetőmagokat osztott a Karitász

Vetőmagokat osztott a Karitász

Március 13.-án a Szombathelyi  Egyházmegyei Karitásztól  vetőmagot kapott az Celldömölk - Alsósági Karitász. A vetőmagokat Dr. Koltai Jenő esperes úr szentelte meg március 17-én, majd másnap 18-án osztottuk a rászoruló családoknak az alsósági- és izsákfai...

bővebben
Hamvazószerda – a böjt kezdete

Hamvazószerda – a böjt kezdete

Hamvazószerdával megkezdődött a negyvennapos böjt. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon. Nyilvánvaló, hogy a hamu , a bűnbánat és a gyász sokkal régebben tartozik össze. A hamvazkodás szokása a...

bővebben
Az új műfüves pálya felszentelése Alsóságon

Az új műfüves pálya felszentelése Alsóságon

Advent 3. vasárnapján került sor a nemrég elkészült új műfüves focipálya átadására illetve felszentelésére Alsóságon. Az új létesítményt a plébániához tartozó területen alakították ki, melyet Dr. Koltai Jenő esperes, plébános ajánlott fel a Városi Általános Iskola...

bővebben
Termények megáldása

Termények megáldása

2018. október 14-én vasárnap, az ünnepi szentmise előtt Dr. Koltai Jenő esperes úr megáldotta az őszi terményeket. A gondosan összeválogatott terménykosarak előkészítéséről az alsósági karitász szervezői és a plébánia hívei gondoskodtak. [supsystic-gallery id=12...

bővebben

Húsvét a Celldömölk – alsósági plébánián 2017.

Kedves Híveink!

A nagyheti – húsvéti ünnepi szertartások és szentmisék rendje:

 

Kedves Híveink!

Szent Pietrelcinói Pio atya húsvét ünnepével kapcsolatban ezt írta:

„Miért áldozta fel magát halálával Jézus Krisztus? Hogy kiengesztelje

bűneinket – válaszolja a hit. Miért támadt fel oly csodálatos módon? Hogy

tanúságot tegyen nekünk megváltásunk következményeiről. Halálával

megmutatja nekünk, hogy halottak voltunk a bűn miatt, feltámadásában pedig

kegyelemre való újjászületésünk legtökéletesebb modelljét kaptuk!”

Szent Pio atya gondolataival kívánok minden kedves Hívünknek áldott,

kegyelmekben és lelki örömben gazdag húsvéti ünnepeket!

Dr. Koltai Jenő esperesplébános

Nagyböjti lelkigyakorlat Alsóságon

2017. március 31. péntek

Az est programja:

16:30 -tól gyóntatás

17:00 keresztút, utána szentmise, majd elmélkedés és a szentkenet közös felvétele

A lelkigyakorlatot TÓTH ANDRÁS ipolyhídvégi (Felvidék) kisegítőlelkipásztor vezeti.

Jézus így szól Lázár sírjánál:

” En vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghal is élni fog!” (János 11.fejezet)