2019. július 21-én  ünnepi szentmisével búcsúzott szeretett híveitől, és az alsósági Szent Miklós templomtól  Dr. Koltai Jenő plébános. Jenő atya 1982-től volt a településrész plébánosa, és 2006-tól a Kemenesaljai Esperesi Kerület esperese.Július 20-án ünnepelte 75. születésnapját, amely életkor számára a nyugállományba vonulást is jelentette. 
A hívő közösség nevében Varga Ferencné világi elnök, és Ölbei Istvánné kuratóriumi elnök köszönt el Jenő atyától megköszönve jóságos , gondoskodó szeretetét amellyel a hívek felé fordult, pásztorolta nyáját. Elbúcsúzott Tőle a Karitász , valamint a Rózsafüzér Társaság vezetője is.
Varga Enikő  tolmácsolta születésnapi jókívánságainkat , amelyet egy csodás tortával nyomatékosított. 
A szentmisén részt vett Celldömölk város képviselő testületének több tagja, valamint Fehér László polgármester, és Söptei  Józsefné alpolgármester is. 

Szöveg: Henczné Jámbor Mária