Adventi jótékonysági koncert

A Celldömölk-Alsósági Karitász adventi jótékonysági koncertet rendez a Gércei Panágia Kórus előadásában az Alsósági Római Katolikus templomban 2017. december 10-én 15 órai kezdettel.

Miraculum Színjátszó Kör bemutatja: MOZAIKok Szent Erzsébet életéről

Az Alsósági Karitász meghívását elfogadva a Miraculum Színjátszó Kör bemutatja: MOZAIK-ok Szent Erzsébet életéből c. előadását. 

Helyszín: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színházterme

Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.

Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 18:00

Belépés ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Alsósági Karitász számára érkező adományokat, felajánlásokat szívesen vesszük, amelyből a szegényeket és hátrányos helyzetben élő családokat segítjük!

Berecz SKOLASZTIKA zarándoklat

Kirándulás helye, ideje: Tiszaújfalu, 2017. október 21. szombat

Tervezett program

6 óra  Gyülekező a Kegytemplomnál, zarándokcsomagok kiosztása, indulás a Kálvária előtti parkolóból

Pálosszentkút Petőfiszállás kegyhely látogatása, bemutatóval

12 óra érkezés Szent Benedek Leányai Kolostorába

Berecz Skolasztika szobor koszorúzása

Déli imádság

Ebéd

Jézus Szíve Zárdatemplom bemutatása

Öregház, kápolna, zárda, zárdakert bemutatása

Berecz SKOLASZTIKA sírjánál megemlékezés

Berecz SKOLASZTIKA gyalogos zarándoklat résztvevőinek fogadása

15.30 óra Berecz SKOLASZTIKA DÍJ ünnepélyes átadása és könyvbemutató

16.30 óra Szentmise a Jézus Szíve zárdatemplomban, bemutatja Ruskó Norbert Atya

Vacsora

Búcsúzás, indulás Celldömölkre

A kirándulás díjmentes “a celli kékszellem” Alapítvány támogatásával, de regisztrációhoz kötött, adományokat szívesen fogadunk. Az étkezés a Szent Benedek Leányai vendégszeretetében.

A Berecz SKOLASZTIKA DÍJ átadását a könyvbemutatót és az ünnepi Szentmisét a Mária Rádió celldömölki körzeti stúdiója élőben közvetíti a helyszínről. Érdeklődni, és jelentkezni a sekrestyében lehet.

Skolasztika tele van szeretettel és fel kívánja ajánlani azt nekünk. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy egyre inkább ébredjünk tudatára a Skolasztika által kapott szeretet nagyságának, hogy irgalmassá váljunk, mint Ő és a jóságos Atya, aki hosszan tűrő és nagy a szeretetben.

“Mindent a jó Istenre bízok és a Nagy-Alföld portengerében picike homokszem leszek.” – Berecz Skolasztika

“A celli kékszellem” ALAPÍTVÁNY 2017

Húsvét a Celldömölk – alsósági plébánián 2017.

Kedves Híveink!

A nagyheti – húsvéti ünnepi szertartások és szentmisék rendje:

 

Kedves Híveink!

Szent Pietrelcinói Pio atya húsvét ünnepével kapcsolatban ezt írta:

„Miért áldozta fel magát halálával Jézus Krisztus? Hogy kiengesztelje

bűneinket – válaszolja a hit. Miért támadt fel oly csodálatos módon? Hogy

tanúságot tegyen nekünk megváltásunk következményeiről. Halálával

megmutatja nekünk, hogy halottak voltunk a bűn miatt, feltámadásában pedig

kegyelemre való újjászületésünk legtökéletesebb modelljét kaptuk!”

Szent Pio atya gondolataival kívánok minden kedves Hívünknek áldott,

kegyelmekben és lelki örömben gazdag húsvéti ünnepeket!

Dr. Koltai Jenő esperesplébános

Nagyböjti lelkigyakorlat Alsóságon

2017. március 31. péntek

Az est programja:

16:30 -tól gyóntatás

17:00 keresztút, utána szentmise, majd elmélkedés és a szentkenet közös felvétele

A lelkigyakorlatot TÓTH ANDRÁS ipolyhídvégi (Felvidék) kisegítőlelkipásztor vezeti.

Jézus így szól Lázár sírjánál:

” En vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghal is élni fog!” (János 11.fejezet)