Köszöntő

Szívélyesen üdvözlöm e weboldal olvasóit!

A Celldömölk-Alsósági Római Katolikus Plébánia weboldalát olvassák. A plébánia székhelye Celldömölk-Alsóság, templomának védőszentje Szent Miklós püspök. Ünnepe, és így a templom búcsúnapja december 6. – Celldömölk-Izsákfa a székhelytől dél felé esik, 3 km távolságra. Templomának védőszentje Nepomuki Szent János vértanú. Ünnepe május 16. – Innét ismét dél felé 7 km távolságra van Boba. Templomát a Szentlélek kiáradásának szentelték, tehát pünkösdkor van a 2 napos búcsúja. Bobának a filiális (leány-) egyházközsége Nemeskocs, – itt miséző hely nincsen.

Engem Dr. Koltai Jenőnek hívnak. Szombathelyen születtem 1944. július 20-án. 1967. június 18-án szenteltek pappá. A doktorátus megszerzése után 2 évig Dél-Zalában működtem káplánként, majd 5 évig Szombathelyen püspöki szertartó, levél- és könyvtáros voltam. – 1975. január 25-én kerültem Izsákfára és Bobára, az akkor még önálló plébániák élére plébánosnak. 1982. mindenszentek ünnepe óta vezetem az alsósági plébániát, megtartva  a most már filiális (leány-) egyházközségeket.

2006. január 20. óta vezetem esperesként a Kemenesaljai Esperesi Kerületet.

Comments are closed.