Hamvazószerdával megkezdődött a negyvennapos böjt.

II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon. Nyilvánvaló, hogy a hamu , a bűnbánat és a gyász sokkal régebben tartozik össze.

A hamvazkodás szokása a katolikusoknál maradt fenn. A szentmise után a pap az előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával a keresztet rajzol a hívek homlokára. A hamvazás a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

Templomunkban azok a hívek akik hamvazószerdán nem tudtak részt venni a hamvazás szertartásán, ők a vasárnapi szentmise után ezt szintén megtehették. Minden évben fiatalok, idősebbek egyaránt szép számmal vesznek részt.