Hamvazószerdával megkezdődött a negyvennapos böjt. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon. Nyilvánvaló, hogy a hamu , a bűnbánat és a gyász sokkal régebben tartozik össze. A hamvazkodás szokása a katolikusoknál maradt fenn. A szentmise…

Advent 3. vasárnapján került sor a nemrég elkészült új műfüves focipálya átadására illetve felszentelésére Alsóságon. Az új létesítményt a plébániához tartozó területen alakították ki, melyet Dr. Koltai Jenő esperes, plébános ajánlott fel a Városi Általános Iskola alsósági tagintézménye számára, azzal a céllal, hogy ott az…

A Celldömölk-Alsósági Karitász 1992.01.01 -én alakult 12 fővel. Azonnal meg is kezdtük a gyűjtést a jugoszláv menekülteknek. Tavasszal és ősszel ruha- és élelmiszergyűjtést szerveztünk, azóta is folyamatosan segítjük a rászorulókat ruhaneművel élelmiszerrel, bútorral, elektronikai eszközökkel. Ígéretet tettünk, hogy folyamatosan látogatjuk a betegeket és a rászorulókat,…

2018. október 14-én vasárnap, az ünnepi szentmise előtt Dr. Koltai Jenő esperes úr megáldotta az őszi terményeket. A gondosan összeválogatott terménykosarak előkészítéséről az alsósági karitász szervezői és a plébánia hívei gondoskodtak.  

A június 29-i, Péter, Pál éjszakáján tomboló szél illetve vihar megrongálta a plébániatemplomunk keleti oldalán található keresztet. A 19. században épült homokkő kereszt egyik ága letört és a földre zuhant, valamint a felső része és a másik fele is instabillá vállt, amelynek helyreállítási munkálataihoz hálás…

2018. május 27-én délután 3 órakor került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására az Alsósági Szent Miklós Plébániatemplomban. A fő plébániához tartozó 3 filiával együtt 31 bérmálkozó volt. Dr. Székely János püspök atyát a bérmálkozók szülein kívül a világi elnök is köszöntötte. Püspök atya szentbeszédében elmondta,…

Az idei évben a nagyböjti lelkigyakorlatot Szakál Szilárd atya, a Gércei Plébánia plébániai kisegítője vezeti. Március 19. hétfő Szent József Ünnepe 16:30 órától gyóntatás 17:00 Szentmise 1.szentbeszéd Március 20. kedd 16:30 órától gyóntatás 17:00 Szentmise 2.szentbeszéd A szentkenet közösségi felvétele Minden Kedves Hívünket sok szeretettel…

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Az előző évben virágvasárnap használt barkát eltesszük, kiszárad, és ilyenkor elégetjük. Ennek a megszentelt hamujával történik a hamvazás, amely úgy történik, hogy a pap kis keresztet rajzol a homlokunkra, közben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” E szavakat…

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét február 2-án tartja a katolikus egyház, amely Jézus bemutatásának ünnepe.